Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Nacht van de Lach kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van www.denachtvandelach.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Nacht van de Lach verstrekt.

De Nacht van de Lach kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam;
  • Uw adresgegevens;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw e-mailadres.

Waarom De Nacht van de Lach gegevens nodig heeft:

De Nacht van de Lach verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan De Nacht van de Lach uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

De Nacht van de Lach bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

De Nacht van de Lach verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervan wordt u uiteraard op de hoogte gebracht en om toestemming gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@denachtvandelach.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

De Nacht van de Lach is als volgt te bereiken:

Telefoon: 0118 – 640 117
Email: info@denachtvandelach.nl